Chess.com and Super Duolingo Collaboration: Grab Your 1-Month Free Premium Language Learning!

Chess.com and Super Duolingo Collaboration: Grab Your 1-Month Free Premium Language Learning!

Hello Chess.com Members!

We're thrilled to announce an exciting new partnership between Chess.com and Super Duolingo, bringing you a unique opportunity to learn languages in a more engaging and effective way than ever before! As a special perk, all Chess.com members are eligible for a complimentary 1-month trial of Super Duolingo's Premium language learning.

This is a fantastic chance to expand your knowledge, not only in the realm of chess but also in acquiring a new language. Super Duolingo offers an advanced learning method, combining diverse lessons and practical activities to boost your skills with confidence every day.

To take advantage of this offer, simply visit our website and follow the instructions to sign up. Afterward, you'll gain access to Super Duolingo's Premium language learning platform for a full month, completely free!

In the upcoming days, you can delve into the world of chess and simultaneously enhance your language proficiency. This isn't just an opportunity to become stronger on the chessboard but also a chance to communicate more effectively in the real world.

We hope you enjoy this program and embrace new language-learning experiences with Super Duolingo. Start your journey today!

Thank you for being part of the Chess.com community. We look forward to exciting learning journeys and tournaments with you!

Claim Offer DUOPLAYSCHESS


Chào các thành viên yêu quý của Chess.com!

Chúng tôi vô cùng phấn khích thông báo về đối tác mới giữa Chess.com và Super Duolingo, mở ra cơ hội học ngôn ngữ một cách thú vị và hiệu quả hơn bao giờ hết! Như một lợi ích đặc biệt, tất cả các thành viên Chess.com sẽ nhận được 1 tháng học ngôn ngữ Premium miễn phí từ Super Duolingo.

Đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng kiến thức của bạn, không chỉ trong lĩnh vực cờ vua mà còn trong việc học một ngôn ngữ mới. Super Duolingo mang đến một phương pháp học tiên tiến, kết hợp giảng dạy đa dạng và các hoạt động thực hành, giúp bạn tiến bộ mỗi ngày một cách tự tin.

Để sử dụng ưu đãi này, bạn chỉ cần truy cập trang web của chúng tôi và làm theo hướng dẫn để đăng ký. Sau đó, bạn sẽ có quyền truy cập vào nền tảng học ngôn ngữ Premium của Super Duolingo trong vòng một tháng, hoàn toàn miễn phí!

Những ngày tới, bạn có thể học cờ vua và cùng lúc nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình. Đây không chỉ là một cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn trên bàn cờ mà còn là cơ hội để giao tiếp hiệu quả hơn trong thế giới thực.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tận hưởng chương trình này và đón nhận những trải nghiệm mới mẻ từ việc học ngôn ngữ cùng Super Duolingo. Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay!

Cảm ơn bạn đã là một phần của cộng đồng Chess.com. Chúng tôi mong đợi những hành trình học tập và giải đấu thú vị cùng bạn!

Chúc bạn có những trải nghiệm học tập và giải đấu thú vị trên Chess.com và Super Duolingo!

Nhận ưu đãi DUOPLAYSCHESS