Tự kích hoạt windows 10/11 cực sạch năm 2023

Tự kích hoạt windows 10/11 cực sạch năm 2023

Play this article

Lưu ý: Chỉ hoạt động từ windows 10 trở lên*

Mở powershell với quyền admin, dán vào dòng lệnh sau enter:

irm https://massgrave.dev/get | iex

Ấn số 1 ở cửa sổ tiếp theo hiện ra là kích hoạt thành công.

May be an image of text that says "Administrator: Microsoft Activation Scripts AIO .7 Act Activation Methods: HWID 2 KMS38 [3] Online KMS Windows Windows Windows Office Permanent 2038 Year 180 Days 4 Activation Status Extras Help Exit 8 ption ,4,5,6,0]"

May be an image of text that says "Administrator: istrator Windows PowerShell Copyright Microsoft Corpora ScriptsAIO1.7 cross-plat Powe :w2ht em32> Activation Methods: HWID Windows Windows OleM Office Permanent Year 180y Days Activation Status Extras Help Exit option"

Source: #J2Team