8 website download mockup dành cho UI Design có thể bạn chưa biết

8 website download mockup dành cho UI Design có thể bạn chưa biết

Bạn đang tìm kiếm mockup, UI Kit? Thế thì note ngay 8 website dưới đây phòng khi cần dùng tới nhé. Đảm bảo toàn mockup "sang, xịn, mịn" luôn 👌

  1. https://www.uistore.design/ image.png
  2. https://www.ls.graphics/ image.png
  3. https://previewed.app/ image.png
  4. https://www.lapa.ninja/ image.png
  5. https://animockup.com/ image.png
  6. https://mockuuups.studio/ image.png
  7. https://store.ramotion.com/ image.png
  8. https://www.mockupworld.co/ image.png

Nguồn: Cộng đồng Designer Việt Nam