Apple Ra Mắt Ngôn Ngữ Lập Trình Mới PKL

Apple Ra Mắt Ngôn Ngữ Lập Trình Mới PKL

Apple vừa giới thiệu ngôn ngữ lập trình mới mang tên Pkl (đọc là Pickle). Đây là một ngôn ngữ mã nguồn mở nhằm tối ưu hóa việc cấu hình dự án, giải quyết những vấn đề của các định dạng cấu hình tĩnh như JSON, YAML và Property Lists.

Pkl được thiết kế với ba mục tiêu chính là cú pháp an toàn, khả năng mở rộng và dễ tích hợp vào các IDE Pkl. Ngôn ngữ này giúp đơn giản hóa quá trình đọc và viết, đồng thời hỗ trợ các tính năng lập trình như lớp, hàm, điều kiện và vòng lặp. Pkl cũng có khả năng nhúng vào các ngôn ngữ lập trình khác như Java, Kotlin, Swift, và Go, tương tự như cách khai báo thư viện.

Hiện tại, Apple đã phát hành các plug-in Pkl hỗ trợ các trình soạn thảo như IntelliJ, Visual Studio CodeNeovim, nhưng chưa có plug-in cho IDE Xcode của họ.

Xem thêm tại chính thức của Apple: https://pkl-lang.org