Báo Cáo Lương IT 2023-2024 (IT Salary Report For 2023-2024)

Photo by PiggyBank on Unsplash

Báo Cáo Lương IT 2023-2024 (IT Salary Report For 2023-2024)

(English below)

Báo cáo lương IT tổng hợp thông tin từ 2,207 chuyên gia IT đang làm việc tại Việt Nam với đa dạng vị trí, ngôn ngữ lập trình và số năm kinh nghiệm. Báo cáo trình bày chi tiết Mức lương ngành công nghệ thông tin, Nhân khẩu học, Mong đợi nghề nghiệp, Hành trình tìm việc & Định hướng phát triển nghề nghiệp của các chuyên gia trên thị trường IT 2023-2024.

BÁO CÁO LƯƠNG IT CÓ GÌ MỚI?

Bên dưới là những thông tin cập nhật nổi bật sẽ được tiết lộ trong báo cáo năm nay, dựa trên kết quả từ Khảo sát lương IT 2023, được mở từ 19/09/2023 đến 10/10/2023 dưới hình thức online, với thời lượng trung bình để người tham gia hoàn thành bảng câu hỏi kéo dài từ 15 đến 20 phút.

 1. Thêm các yếu tố dẫn đến sự khác biệt về lương IT

  Để thấy rõ sự đa dạng về lương ngành công nghệ thông tin trên thị trường IT từ nhiều góc nhìn, báo cáo đã bổ sung nhiều bảng và biểu đồ thể hiện mức lương trung bình theo quy mô công ty, quốc gia chủ quản, loại hình công ty, ngành nghề hoạt động của công ty và so sánh dựa trên các tỉnh thành.

 2. Cung cấp thông tin chi tiết về nhân khẩu học

  Nhiều dữ liệu về nhân khẩu học của các chuyên gia IT có thể giúp cải thiện các chính sách mang tính cá nhân hoá. Tình trạng hôn nhân, con cái, chi phí sinh hoạt mỗi tháng, ngân sách học tập mỗi tháng v.v. đều được thể hiện trong báo cáo năm nay.

 3. Góc nhìn cận cảnh về hành trình tìm kiếm việc làm mới

  Bạn có bao giờ thắc mắc về những thông tin mà các chuyên gia IT tìm kiếm nhiều nhất khi tìm việc, họ thường gửi đi bao nhiêu đơn ứng tuyển, định nghĩa của họ về danh tiếng/thương hiệu tuyển dụng tích cực là như thế nào, hoặc tại sao họ ứng tuyển? Những phân tích trong báo cáo sẽ giải đáp các câu hỏi này.

 4. Góc nhìn đa chiều về tình trạng layoff đối với các chuyên gia IT

  Hiểu rõ hơn về sự khác biệt của layoff do chiến lược giảm quy mô công ty hoặc tái cơ cấu, theo các khía cạnh khác nhau: thành phố, quy mô & loại hình công ty, quốc gia chủ quản và khoảng năm kinh nghiệm. Đánh giá mở rộng này giúp bổ trợ cho các quyết định nghề nghiệp sáng suốt và các phương pháp tuyển dụng hiệu quả hơn.

MỨC LƯƠNG IT THEO VỊ TRÍ

Top 3 vị trí IT dẫn đầu về mức lương trung vị trong Báo cáo lương IT 2023-2024 không có sự thay đổi so với báo cáo trước đó.

Solution Architects với trung vị 2,5 năm kinh nghiệm tiếp tục ghi nhận mức lương trung vị cao nhất: 63 triệu/tháng.

Tech Lead ở vị trí thứ 2, với mức lương trung vị 50 triệu/tháng và trung vị 3 năm kinh nghiệm. Vị trí thứ 3 là Project Leader/Project Manager với mức lương trung vị 48 triệu đồng/tháng. Mức lương này tương đối ấn tượng với các chuyên gia có số năm kinh nghiệm trung vị là 5 năm.

Trong số các vị trí lần đầu xuất hiện trong báo cáo năm nay, đáng chú ý có thể kể đến Data Engineer, mức lương trung vị 30 triệu/tháng với trung vị 2 năm kinh nghiệm, và DevOps Engineer/DevSecOps Engineer nhận được 40.5 triệu/tháng với cùng số năm kinh nghiệm. Cloud Engineer cũng nằm trong danh sách dẫn đầu, với mức lương trung vị 45 triệu/tháng dành cho những chuyên gia có trung vị 4 năm kinh nghiệm.

Download file (Tải về)


IT SALARY REPORT 2023-2024

The IT Salary Report analyzed data from 2,207 IT professionals working in Vietnam across a variety of IT positions, programming languages, and years of experience. The report gives detailed findings on salaries, demographics, job expectations, job search characteristics, and career orientation of IT professionals in Vietnam’s IT market 2023–2024.

MAIN UPDATES

The following are the most notable updates that were initially disclosed in this year’s report, following the completion of the IT Salary Survey 2023, which ran online from September 19, 2023, to October 10, 2023, with qualified respondents taking an average of 15 to 20 minutes to complete the responses.

 1. Add more factors to the differences in salary

  To show how salaries vary in the IT market from a wider range of viewpoints, more tables and charts were added that show average salaries by company size, country of origin, company type, industry, and location comparisons.

 2. Provide further detailed demographic insights

  More demographic data on IT professionals can improve policy personalization. Marital status, children, monthly spending, monthly learning budget, etc. are included in this year's report.

 3. A closer look at the journey to the next best jobs

  Have you wondered what information IT professionals must search for during their application process, how many applications they make, what a good employer/recruitment brand is, or why they apply? Findings can help.

 4. Understand the layoff landscape for IT professionals

  Gain insights into how layoff caused by company size reduction or restructuring strategy differs across various dimensions, including city, company size and type, country of origin, and experience level. This extensive review enables informed career decisions and more efficient recruiting approaches.

SALARY BY IT POSITION

The top 3 IT positions in terms of median salary in the 2023-2024 IT Salary Report remain the same as last year’s study.

Solution Architects with a median 2.5 years of experience continue to earn the greatest median salary, at 63 million VND per month.

Tech Leads rank second, with a median monthly salary of 50 million and a median experience of 3 years. The third position, Project Leaders/Project Managers, receives a median salary of 48 million VND per month. This salary is equally impressive for individuals with a median of 5 years of experience.

Among the new IT positions added in this year’s report, the most notable ones are Data Engineers, who earn a median monthly salary of 30 million dong with 2 years of experience, and DevOps Engineer/DevSecOps Engineers, who earn 40.5 million dong per month for the same level of experience. Cloud Engineers are also included in the top list, earning a median salary of 45 million dong per month for individuals with a median of 4 years of experience.

Download the detailed report to update the latest median salary by 25 IT positions, and programming languages with corresponding years of experience.

Download file (Tải về)