David Nguyen
David Nguyen

David Nguyen

Chia sẻ Font chữ viết tay đẹp cho các bạn nhé

Chia sẻ Font chữ viết tay đẹp cho các bạn nhé

David Nguyen's photo
David Nguyen
·Aug 11, 2022·

1 min read

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Play this article

image.png 🎁 Chia sẻ Font chữ viết tay đẹp cho các bạn nhé. Font The Handwritten Watermark Việt hóa xứng đáng là một siêu phẩm font viết tay, nét chữ được cách điệu kết hợp dạng monoline tạo nên sự thu hút kỳ lạ với bộ phông chữ này.

Tải về: https://j2c.cc/front-the-handwritten


Nguồn: J2Team

 
Share this