Hoàn thành Tier 2 #QuanQuanGCP Mùa 6: Chia sẻ hành trình của tôi

Hoàn thành Tier 2 #QuanQuanGCP Mùa 6: Chia sẻ hành trình của tôi

QuanQuanGCP là gì?

QuanQuanGCP là chương trình tự học trực tuyến về Google Cloud dành cho các nhà phát triển ở Việt Nam. Chương trình cung cấp các bài học thực hành và bài thi đánh giá giúp người tham gia nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng Google Cloud.

Mục tiêu của QuanQuanGCP:

 • Giúp các nhà phát triển Việt Nam tiếp cận và sử dụng Google Cloud hiệu quả.

 • Nâng cao kỹ năng và kiến thức về điện toán đám mây cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam.

 • Khuyến khích đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ.

Lợi ích khi tham gia QuanQuanGCP:

 • Học tập miễn phí: Tham gia chương trình hoàn toàn miễn phí.

 • Tài liệu chính thức: Sử dụng tài liệu chính thức của Google Cloud để học tập.

 • Bài học thực hành: Tham gia các bài học thực hành để củng cố kiến thức.

 • Bài thi đánh giá: Kiểm tra kiến thức và kỹ năng thông qua các bài thi đánh giá.

 • Chứng chỉ: Nhận chứng chỉ của Google Cloud khi hoàn thành chương trình.

 • Cộng đồng: Tham gia cộng đồng GCP để được hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm.

Cách thức tham gia QuanQuanGCP:

 1. Truy cập trang web https://event.cloud-ace.vn/quanquangcp/.

 2. Đăng ký tài khoản và đăng nhập.

 3. Lựa chọn các bài học và bài thi phù hợp với trình độ và sở thích của bạn.

 4. Học tập và ôn luyện kiến thức.

 5. Tham gia các bài thi đánh giá.

 6. Nhận chứng chỉ khi hoàn thành chương trình.

Mùa hiện tại:

Hiện tại, QuanQuanGCP đang diễn ra mùa 6 với chủ đề Khám phá AI/ML. Mùa này tập trung vào các bài học và bài thi về trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML) trên Google Cloud.

Các bạn có thể xem chi tiết tại đây.


Tất cả các badge của của mình trong mùa 6

#Khóa họcThời lượng làm bài dự kiếnNộp bài lúcTrạng thái
1Generative AI Explorer - Vertex AI*4 hours 15 minutes16 ngày trướcHợp lệ
2Create and Manage AlloyDB Databases*9 hours 30 minutes13 ngày trướcHợp lệ
3Get Started with TensorFlow on Google Cloud*7 hours 15 minutes10 ngày trướcHợp lệ
4Analyze Speech and Language with Google APIs*2 hours 45 minutes10 ngày trướcHợp lệ
5Manage Kubernetes in Google Cloud*5 hours10 ngày trướcHợp lệ
6Baseline: Data, ML, AI*5 hours10 ngày trướcHợp lệ
7Intro to ML: Language Processing*3 hours 15 minutes6 ngày trướcHợp lệ
8Google Cloud Computing Foundations: Data, ML, and AI in Google Cloud*8 hours5 ngày trướcHợp lệ
9Google Cloud Computing Foundations: Networking & Security in Google Cloud*8 hours5 ngày trướcHợp lệ
10Build LookML Objects in Looker*5 hours 15 minutes3 ngày trướcHợp lệ
11Managing Machine Learning Projects with Google Cloud*24 hours3 ngày trướcHợp lệ
12Analyze Sentiment with Natural Language API*3 hoursmột ngày trướcHợp lệ
13Introduction to AI and Machine Learning on Google Cloud*16 hoursmột ngày trướcHợp lệ
14Applying Machine Learning to your Data with Google Cloud*16 hoursmột ngày trướcHợp lệ

Các kênh tham khảo:

Bài giải các badge mình đạt được đều có đăng tại đây: https://eplus.dev/series/tips-and-tricks

Github:

Youtube:

Kiểm tra trạng thái hoàn thành tier:

Link kiểm tra: https://qqcheck.zeabur.app