Làn sóng sa thải hàng loạt 'đánh úp' thị trường IT Việt Nam

Photo by Sigmund on Unsplash

Làn sóng sa thải hàng loạt 'đánh úp' thị trường IT Việt Nam

Trong những tháng gần đây, làn sóng sa thải hàng loạt đang diễn ra ở nhiều công ty công nghệ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê của Vietnamworks, trong quý 3/2023, có khoảng 10.000 nhân sự IT Việt Nam bị sa thải.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến làn sóng sa thải này, bao gồm:

  • Tác động của lạm phát và suy thoái kinh tế: Lạm phát và suy thoái kinh tế đang tác động tiêu cực đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp, trong đó có các công ty công nghệ. Doanh thu và lợi nhuận của các công ty này bị sụt giảm, khiến họ buộc phải cắt giảm chi phí, trong đó có chi phí nhân sự.

  • Thay đổi mô hình kinh doanh: Các công ty công nghệ đang chuyển đổi sang các mô hình kinh doanh mới, đòi hỏi các kỹ năng và kiến thức mới. Điều này khiến nhiều nhân sự IT không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

  • Cạnh tranh gay gắt: Cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ ngày càng gay gắt, khiến các công ty phải liên tục đổi mới và sáng tạo. Điều này đòi hỏi các công ty phải có một đội ngũ nhân sự IT chất lượng cao, khiến họ buộc phải sa thải các nhân sự không đáp ứng được yêu cầu.

Làn sóng sa thải hàng loạt đang gây ra nhiều khó khăn cho các nhân sự IT Việt Nam. Nhiều người bị sa thải đột ngột, không có thời gian chuẩn bị, khiến họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mới.

Để đối phó với làn sóng sa thải này, các nhân sự IT cần:

  • Tự trang bị các kỹ năng và kiến thức mới: Đây là điều quan trọng nhất để các nhân sự IT có thể đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

  • Mở rộng mạng lưới quan hệ: Mạng lưới quan hệ rộng sẽ giúp các nhân sự IT có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm mới.

  • Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những thay đổi: Các nhân sự IT cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những thay đổi trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Làn sóng sa thải hàng loạt là một thách thức đối với thị trường lao động IT Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các nhân sự IT thay đổi và phát triển bản thân.


Tin từ VNExpress

Tin từ VTV24