Netflix Việt Nam chính thức tiến hành xác minh thiết bị thuộc hộ gia đình

Netflix Việt Nam chính thức tiến hành xác minh thiết bị thuộc hộ gia đình

Cập nhật về chia sẻ giữa các hộ gia đình

Chào Hoàng,

Tài khoản Netflix dành cho bạn và những người sống cùng bạn – hộ gia đình của bạn.

Bạn có thể dễ dàng xem Netflix trong khi di chuyển và khi đi du lịch — trên thiết bị cá nhân hoặc trên TV tại khách sạn hay nhà nghỉ.

Để quản lý cách tài khoản được sử dụng, bạn có thể:

Xem ai đang dùng Netflix của bạn. Kiểm tra xem thiết bị nào đang đăng nhập vào tài khoản của bạn. Đăng xuất khỏi các thiết bị không có quyền truy cập và xem xét thay đổi mật khẩu.

Nếu có người không thuộc hộ gia đình sử dụng tài khoản của bạn, bạn có thể:

Chuyển hồ sơ. Bất cứ ai sử dụng tài khoản của bạn đều có thể chuyển hồ sơ sang một gói thành viên mới mà họ tự thanh toán.

Chúng tôi biết bạn có thể có thắc mắc. Thông tin chi tiết có trên Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Netflix. Chúng tôi rất vui khi có bạn làm thành viên và hi vọng có thể mang đến cho bạn nhiều chương trình truyền hình và phim tuyệt vời hơn nữa.

Đội ngũ Netflix


Theo đó, vào sáng 22/07/2023 khi tôi đăng nhập vào Netflix trên TV thì nhận được thông báo cần xác nhận TV thuộc hộ gia đình.

Nếu không xem Netflix trên TV hoặc không có TV, thì bạn không cần thiết lập Hộ gia đình Netflix cho tài khoản của mình.

Quy trình xác nhận thiết bị thuộc hộ gia đình khá đơn giản theo 2 hình thức email hoặc SMS.

Truy cập đường dẫn và bấm vào nút xác nhận hộ gia đình, TV sẽ tự động xác nhận và tiếp tục truy cập xem Netflix như bình thường.

Màn hình quản lý thiết bị trên Netflix

Cách thiết lập hoặc cập nhật Hộ gia đình Netflix

Hộ gia đình Netflix là tập hợp các thiết bị Netflix đang kết nối với internet tại địa điểm chính mà bạn xem Netflix. Có thể thiết lập Hộ gia đình Netflix bằng thiết bị TV. Các thiết bị sử dụng tài khoản Netflix của bạn đang kết nối cùng mạng internet với chiếc TV này sẽ tự động thuộc về Hộ gia đình Netflix của bạn.

Thiết lập hoặc cập nhật Hộ gia đình Netflix của bạn

Bạn có thể thiết lập hoặc cập nhật Hộ gia đình Netflix của mình khi đăng nhập vào Netflix từ một TV đang kết nối với internet tại nhà bạn.

 1. Trên màn hình chính của Netflix trên TV, nhấn phím trái trên điều khiển từ xa để mở menu.

 2. Chọn Nhờ giúp đỡ > Quản lý Hộ gia đình Netflix.

 3. Chọn Xác nhận Hộ gia đình Netflix hoặc Cập nhật Hộ gia đình Netflix của tôi.

 4. Chọn Gửi email hoặc Gửi tin nhắn. Một liên kết xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại của tài khoản. Liên kết xác minh sẽ hết hạn sau 15 phút.

  LƯU Ý:

  Nếu chưa thêm số điện thoại hoặc địa chỉ email vào tài khoản của mình, bạn sẽ chỉ nhìn thấy một tùy chọn.

 5. Nếu bạn không nhận được liên kết xác minh qua email hoặc tin nhắn, hãy nhấp vào Gửi lại email hoặc Gửi lại tin nhắn. Hoặc bạn có thể chọn một tùy chọn khác hoặc chọn Nhắc tôi sau.

 6. Chọn Đúng, đây là tôi trong email hoặc nhấn vào liên kết trong tin nhắn văn bản, sau đó Xác nhận Hộ gia đình Netflix hoặc Cập nhật Hộ gia đình Netflix để tiếp tục.

 7. Bạn sẽ thấy xác nhận trên màn hình TV và nhận được email xác nhận. Chọn Tiếp tục đến Netflix để bắt đầu xem.

LƯU Ý:

"Kết nối internet" đề cập đến kết nối internet có dây hoặc không dây mà bạn sử dụng. Nếu bạn có nhiều mạng Wi-Fi, thì chúng tôi chỉ có thể liên kết một mạng với Hộ gia đình Netflix của bạn. Nếu bạn muốn xem Netflix trên các thiết bị đang kết nối với mạng Wi-Fi thông qua tài khoản ISP khác hoặc có địa chỉ IP bên ngoài khác, bạn có thể được yêu cầu xác minh rằng thiết bị đó thuộc Hộ gia đình Netflix. Đảm bảo thiết lập hoặc cập nhật Hộ gia đình Netflix của bạn từ một thiết bị đang kết nối với kết nối internet mà bạn ưu tiên hoặc sử dụng nhiều nhất.