Workshop: Build your AI-powered applications with MongoDB and AWS

Workshop: Build your AI-powered applications with MongoDB and AWS

THÔNG TIN SỰ KIỆN:

​Vào ngày 24 tháng 8 này, hãy đồng hành cùng team MongoDB và AWS khám phá chủ đề “Build your AI-powered applications with MongoDB and AWS – Xây dựng ứng dụng AI cùng MongoDB và AWS”!

​Tại sự kiện, các kiến trúc sư giải pháp của chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều thông tin chuyên sâu về sự phối hợp chặt chẽ giữa công nghệ của MongoDB và hệ sinh thái AWS để hỗ trợ doanh nghiệp bạn trong việc tạo ra các ứng dụng AI trên một nền tảng kiến trúc dữ liệu linh hoạt, mạnh mẽ.

​Không chỉ vậy, CTO của Fonos - Anh Khoa Nguyễn, một trong những khách hàng tiêu biểu của chúng tôi, sẽ có bài chia sẻ về cách Fonos đã thành công khai thác MongoDB Atlas và AWS như thế nào cho ứng dụng sách nói của mình.

​Bên cạnh đó, bạn còn có thể tham gia vào phần Lab thực tế nửa sau chương trình để trải nghiệm cách thức di chuyển dữ liệu một cách dễ dàng từ MongoDB Community sang Atlas trên AWS.

​Hãy tham gia cùng chúng tôi và “cách mạng hóa” hành trình phát triển ứng dụng của bạn!

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • ​CTO/ CIO / Head of Engineering/ IT Manager / Tech Lead

 • ​Developers/DevOps Engineer/ Solutions Architect/ DBA

 • ​IT Engineer/ IT Specialist / IT Professional /Security Specialist

​DIỄN GIẢ:

​Phong Le | Senior Solutions Architect, MongoDB

​Thi Nguyen | Solutions Architect, AWS

​Nhat Tran | Solutions Architect, AWS

​Khoa Nguyen | CTO, Fonos

​AGENDA:

 • ​Introduce MongoDB Atlas and use cases on AWS

 • ​Introduce AWS AI Services and how to leverage MongoDB Atlas with AI

  • ​Generative AI on AWS with SageMaker Jumpstart

  • ​Generative AI use cases in Game/Web3.

 • ​Customer sharing by "Fonos"

 • ​Labs:

  • ​Hands-on migration from MongoDB Community to MongoDB Atlas
 • ​Labs:

  • ​Deploy your own generative AI and train with Custom data set from MongoDB Atlas Search Index

  • ​Question and Answer based on Custom Data set

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • ​Laura Nguyen (AWS Account Manager, Startups)

 • ​Hailey Dinh (MongoDB Senior Account Executive)

Đăng ký tham gia tại: https://lu.ma/TechEventMongoDBandAWS

​-----------------------------------------------

​"Join us on August 24th in Ho Chi Minh City for an immersive Developer Workshop to explore how the dynamic synergy between MongoDB and the AWS ecosystem empowers you to craft AI-driven applications within a robust and scalable data architecture.

Gain insights from Fonos' CTO, one of our distinguished customers, as they share their triumphs in harnessing MongoDB Atlas and AWS technologies. Dive into a hands-on lab session designed to enhance your skills in seamlessly migrating data from MongoDB Community to Atlas on AWS. Don't miss this opportunity to revolutionize your development journey!"