Trang web được tạo thông qua Trang doanh nghiệp trên Google sẽ sớm bị xoá

Trang web được tạo thông qua Trang doanh nghiệp trên Google sẽ sớm bị xoá

Kể từ ngày 1 tháng 3, 2024, khách hàng sẽ được chuyển hướng đến Trang doanh nghiệp của bạn khi truy cập vào các trang web này

Trước đây, bạn đã sử dụng một tính năng của Google để tạo một trang web đơn giản từ thông tin trên Trang doanh nghiệp của bạn.

Tính năng này sẽ ngừng hoạt động trong vài tháng tới và không còn được hỗ trợ nữa. Điều này có nghĩa là trang web mà bạn đã tạo thông qua công cụ này sẽ bị xoá. Để giúp bạn chuyển đổi, kể từ ngày 1 tháng 3, 2024, khách hàng truy cập vào domain.business.site sẽ được chuyển hướng đến Trang doanh nghiệp của bạn trên Google.

Trên trang doanh nghiệp, bạn có thể hiển thị các thông tin tương tự về doanh nghiệp, đồng thời thêm các đường liên kết đến mạng xã hội để khách hàng tìm hiểu thêm. Trang web của bạn sẽ chuyển hướng khách hàng đến hết ngày 10 tháng 6, 2024. Sau ngày này, trang web sẽ không hoạt động nữa.

Cập nhật trang doanh nghiệp của bạn bằng một trang web khác

Bạn có thể cập nhật Trang doanh nghiệp của mình để liên kết đến một trang web khác. Nếu cần tạo một trang web, bạn có thể sử dụng trình tạo trang web (chẳng hạn như Wix, Squarespace, GoDaddy, Google Sites, Shopify, hoặc WordPress).

Cập nhật Trang doanh nghiệp

Truy cập vào Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.